Menú
  Ponencias do congreso
  Axenda

Día 12
Tecnoloxías da información e da comunicación

Conferencia:
Motivación TIC e xestión do cambio
Miguel Ángel Prats i Fernández

Conferencia:
Redes sociais na educación
Dolors Reig Hernández

Presentación:
Redeiras. Rede social da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitario
Juan Antonio Menéndez Rocha. Alejandro González Quintana

Mesa Redonda:
Integración das TIC na práctica educativa
Juan Ramón Villar
Manuel Magdaleno Peña
César Díez Solis
Carlos Vázquez Mariño

Obradoiros TIC
Ferramentas de creación de contidos
José Francisco Nanín Castro. Benxamín Salgado Gómez

Proyectos colaborativos
Marco Antonio López Grande

Software libre no ensino

As TIC e as necesidades educativas especiais
Arcadio Rodríguez Vázquez

Obradoiros - Empresas TIC
Escenarios de ensino e aprendizaxe na aula Abalar

TIC e contidos dixitais: cara a un cambio manexable

Unha clase con libros de texto dixitais

Entretemento educativo: a chave da motivación do estudante